2019 / Aik - Häcken. 1-0
Ändrades: Onsdag 24'e April 2019 Kl. 22:26
Innehåller: 47 foto.